Adwokat Adam Pązik jest doktorem nauk prawnych. Tytuł doktorski uzyskał na podstawie pracy pt. Wyłączenie bezprawności naruszenia dóbr osobistych na podstawie interesu społecznego” (wydanej drukiem w 2014 roku przez wydawnictwo Wolters Kluwer Polska) przygotowanej pod opieką prof. dr hab. Ryszarda Markiewicza.
Monografia zawiera analizę pojęcia bezprawności na tle art. 24 k.c. oraz budzącego najpoważniejsze kontrowersje w doktrynie prawa cywilistycznego kontratypu "obrony społecznie uzasadnionego interesu". Zostały w niej omówione m.in. takie zagadnienia, jak:

  • odpowiedzialność cywilna dziennikarzy i historyków za naruszenie czci,
  • odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych uczestników postępowań sądowych przez organy publiczne lub innych ich uczestników.
  • Rozważania zostały uzupełnione o obszerną analizę orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz sądów apelacyjnych, od wyroków przedwojennych poczynając, na najbardziej aktualnych kończąc.

  • Poza praktykowaniem prawa doktor Adam Pązik zajmuje się także nauczaniem. Jest wykładowcą w ramach kursu specjalistycznego "Cywilnoprawna ochrona dóbr osobistych w społeczeństwie informacyjnym" (edycja 2014) organizowanego przez Katedrę Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Prowadzi także zajęcia w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim.
    Poza wykładami akademickimi doktor Adam Pązik prowadzi również szeroki wachlarz szkoleń i kursów.

    Praktyka zawodowa Adama Pązika to nie tylko Kraków. Ukończył Schule des Deutschen Rechts (Szkołę Prawa Niemieckiego) współtworzoną przez Uniwersytety w Heidelbergu, Moguncji i Krakowie oraz Schule des Österreichischen Rechts (Szkołę Prawa Austriackiego), współtworzoną przez Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet w Wiedniu.

    Adam Pązik łączył pracę nad rozprawą doktorską z praktyką prawniczą, ukończył aplikację adwokacką w Krakowskiej Izbie Adwokackiej i pracował w kancelarii indywidualnej w Krakowie.